Job i Patienterstatningen

Synes du, det kunne være spændende at arbejde i spændingsfeltet mellem jura og lægefaglig viden? Så er et job hos os måske noget for dig?

Det tværfaglige samarbejde med lægerne er en del af vores hverdag. Som ansat er det samarbejdet mellem den medicinske og juridiske verden, du skal tænde på.

Vi fører vores nyansatte kolleger ind i området ved at samle flere nye i et team. På den måde får du en kvalificeret introduktion til området. Du skal gennemgå et uddannelsesforløb, hvor du kommer på kursus i anatomi og medicinsk terminologi. Du kan også blive efteruddannet. Så der er rig mulighed for at blive specialist i erstatningsret.

Vi har flextid og mulighed for hjemmearbejde. Vi synes i det hele taget, det er vigtigt at være en god arbejdsplads med en afslappet og uformel omgangstone. Vi har også en frokostordning med egen kok samt traditioner, der er andet og mere end den årlige julefrokost.