Frister

Efter loven kan en skade blive forældet. Der er to ansøgningsfrister, du skal være opmærksom på, inden du søger erstatning.

3 år

Fra det tidspunkt du finder ud af, at du har en skade, til du søger erstatning, må der ikke gå mere end tre år. Hvis du søger erstatning efter fristens udløb, kan vi derfor ikke behandle din sag.

10 år

Er det mere end ti år siden, du blev behandlet, og har du først nu fundet ud af, at du har en skade, så kan vi heller ikke behandle din sag. Efter loven er der nemlig en absolut forældelsesfrist på ti år.

Eksempel på forældet sag

En mand blev indlagt efter et selvmordsforsøg. Her fik han og hans familie besked om, at man ikke vurderede, at han var selvmordstruet længere.

Han blev udskrevet samme dag og begik selvmord dagen efter.

Sagen blev dog afvist, fordi de pårørende først søgte erstatning mere end 3 år efter, at de havde fået kendskab til den mulige skade.