Hvad er en skade?

Vi erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. Vi erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel.

Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Vi kan desværre ikke erstatte den smerte og sorg, som efterladte står tilbage med, hvis de mister en pårørende på grund af en skade. Vi kan heller ikke give erstatning, fordi en behandling ikke fører til den forventede helbredelse eller for følgerne af den sygdom, du blev behandlet for.


Tandskader

Hvis du har fået en skade i forbindelse med behandling hos privatpraktiserende tandlæger, regionstandplejen, de kommunale tandlægeordninger eller universiteternes tandlægeskoler, skal du anmelde skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Læs mere på Tandlægeforeningens Tandskadeerstatnings hjemmeside

Eksempler

Her kan du se eksempler på anerkendte og afviste sager.

Anerkendte:

Fødsel af et stort barn
Blodprop efter p-piller
Mislykket transplantation

Afviste:

Amputation af fod
Lammelser efter operation

Vil du klage eller søge erstatning?

Hvis du er utilfreds med sundhedsvæsenet, kan du klage eller søge erstatning.