Eksempler på skader og afgørelser

Udvikling af knogleskørhed - en anerkendt sag

En ældre kvinde blev i mange år behandlet med medicin og fik knogleskørhed. 

Vi vurderede, at knogleskørheden opstod, fordi hun ikke samtidig med sin medicin havde fået kalk og D-vitamintilskud, der netop modvirker knogleskørhed. 

Den manglende forebyggende behandling var altså skyld i, at hun fik knogleskørhed. Hun havde derfor efter loven krav på erstatning, fordi hun havde fået en behandlingsskade.

Blodprop efter p-piller - en anerkendt sag

To måneder efter en kvinde på 29 år begyndte at bruge p-piller, fik hun akut hovepine og oplevede lysskyhed. En MR-skanning viste, at hun havde haft en blodprop i hjernen. Vi vurderede, at blodproppen skyldtes p-pillerne. 

Blodpropper som følge af p-piller er en kendt, men sjælden bivirkning, som overstiger, hvad patienten skal tåle. Hun havde derfor krav på erstatning, fordi hun havde fået en lægemiddelskade.

Forsinket behandling - en anerkendt sag

En dreng slog sit håndled. På skadestuen konstaterede man lidt ømhed, men han kunne bevæge hånden normalt. 

Et røntgenbillede viste ikke tegn på brud. Senere får drengen gener og problemer med hånden. Hospitalet tog et nyt røntgenbillede, der viste, at der havde været et brud, og han blev opereret. 

Vi vurderede, at man ved første besøg på skadestuen burde have undersøgt ham nærmere og taget et særligt røntgenbillede. Han havde derfor efter loven krav på erstatning på grund af skaden, der skyldtes den forsinkede behandling.

Forsinket behandling - en afvist sag

En kvinde fik en røntgenundersøgelse af sit bryst. Undersøgelsen viste en del kirtelvæv og en lymfeknude, men ingen tegn på kræft. 

Et halvt år senere fik hun smerter i samme bryst. 

En undersøgelse viste, at hun havde kræft, og hun fik fjernet sit bryst. Vi vurderede, at man ved den første undersøgelse burde have taget en prøve, da man sandsynligvis der ville have fundet kræftknuden. 

Vi afviste dog sagen, fordi vi vurderede, at behandlingen ville være denne samme (fjernelse af brystet), selv hvis man havde fundet kræften ved første undersøgelse. Hendes chancer for at overleve var heller ikke forringet på grund af forsinkelsen. 

Hun var derfor ikke påført en skade, der efter loven kan give erstatning.

Eksempel fra plejehjem

En borger var til aflastning på plejehjem efter flere maveoperationer. Plejepersonalet udførte ikke den nødvendige kontrol af blandt andet blodprøvesvar. 

Det resulterede i, at borgeren fik akut nyresvigt og hul på tarmen. Borgeren blev indlagt og dødede noget tid efter. 

Vi vurderede, at personalet skulle have fulgt på borgerens blodprøvesvar. De efterladte havde ret til erstatning, fordi der var tale om sundhedsfaglig behandling på plejehjemmet. 

Eksempel fra bosted 

En beboer på et bosted fik ved en fejl udleveret en anden beboers medicin mod skizofreni. Han led ikke selv af skizofreni. Om aftenen blev han indlagt med akut nyresvigt og lå i respirator i 12 dage.

Beboeren havde ret til erstatning, fordi der var tale om behandling foretaget under ansvar af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælpere på bostedet.

Vil du se flere eksempler?

Hvis du vil se flere eksempler på afgørelser, så kig i vores samling af eksempler her på hjemmesiden:

Søg efter eksempler