Klage eller erstatning?

Hvis du er utilfreds med sundhedsvæsnet, har du flere muligheder. Du kan klage eller søge erstatning.

Hvis du ønsker at søge erstatning for en skade, du har fået pga. din behandling eller medicin, kan du søge erstatning her hos Patienterstatningen. 

Vi vurderer udelukkende, om der er sket en skade, og vurderer ikke den læge eller sundhedsperson, der er skyld i skaden.

Hvis du derimod ønsker at klage over en sundhedsperson eller over det sted, du er blevet behandlet, kan du klage til Styrelsen for Patientklager.

Det er muligt at klage over behandlingen og søge erstatning, men det er nødvendigt at lave en sag til både Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte patientvejlederen i din region.

dekorativ

Vil du klage over lægen?

Så klag til Styrelsen for Patientklager.

Patienterstatningen tager udelukkende stilling til, om du har krav på erstatning. Vi vurderer ikke den enkelte sundhedsperson.