Lægemiddelskader

Du kan søge erstatning for sjældne og alvorlige bivirkninger, også selvom de står på indlægssedlen.

Hvornår kan du få erstatning for lægemiddelskader?

Du kan have ret til erstatning for alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter medicin. Skaderne kan både være psykiske eller fysiske. 

Al medicin har dog bivirkninger, og tit er det milde bivirkninger, som forsvinder igen. Dem vil du typisk ikke kunne få erstatning for. 

Vi kan heller ikke tildele erstatning, hvis:
  • skaden skyldes den sygdom, du bliver behandlet for
  • medicinen ikke har haft den ønskede effekt
  • en livstruende sygdom bliver behandlet med medicin, der er kendt for at give svære bivirkninger.

Jo mere syg, desto mere skal man tåle

Behandlingen af alvorlige eller livstruende sygdomme er normalt forbundet med stor risiko. Så det har store konsekvenser, hvis man ikke behandler sygdommen. 

Derfor skal alvorligt syge patienter efter loven tåle en del bivirkninger uden at få erstatning. 

Det vil sige, at en kræftpatient skal tåle mere alvorlige bivirkninger i forsøget på at blive rask end en i øvrigt rask ung kvinde, der får bivirkninger af sine p-piller. 

Det betyder omvendt også, at jo mindre alvorlig ens sygdom er, desto færre bivirkninger skal man tåle, før der kan tildeles erstatning.

Men det afhænger altid af en konkret vurdering af den enkelte sag.

Dækningsområder

Loven omfatter lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark og udleveret i Danmark.

Lægemidlet kan være udleveret af et apotek, et hospital, en læge, en tandlæge eller købt i en butik, der er godkendt til salg af håndkøbsmedicin.

Vacciner er også lægemidler.

Læs mere

Den 1. februar 2012 blev forbuddet mod, at danske apoteker kan ekspedere recepter fra andre lande end de nordiske ophævet. 


En dansk eller fx tysk patient vil altså kunne få erstatning for bivirkninger, som skyldes medicin ordineret i Tyskland, men udleveret i Danmark.