Rimelighedsreglen

Rimelighedsreglen giver ret til erstatning for komplikationer, der er mere omfattende, end man som patient med rimelighed må tåle.

Her ser vi på alvoren af den sygdom, du blev behandlet for. Jo mere syg du er, jo flere komplikationer efter behandlingen eller bivirkninger efter medicin skal du tåle, uden det giver dig ret til erstatning.

Hvis vi vurderer, at din skade går ud over, hvad du skal tåle i forbindelse med behandlingen af din sygdom, så vil du have ret til erstatning efter denne regel.

Alvorlig skade

Erstatning kan fx gives, hvis der ved et kirurgisk indgreb i forbindelse med en mindre alvorlig sygdom sker en nervelæsion, som invaliderer patienten.

Skader i forbindelse med behandling af direkte livstruende tilstande udløser normalt ikke erstatning. Her er den sygdom, man behandles for, så alvorlig og behandlingen normalt forbundet med så stor risici, at patienten må tåle de fleste komplikationer uden af få erstatning.

Omvendt betyder det, at jo mindre alvorlig en sygdom er, desto færre komplikationer skal man som patient tåle, før der kan blive tale om erstatning.

Eksempler

Eksempler fra rigtige sager, hvor rimelighedsreglen har været brugt.

Blodprop i hjernen efter p-piller
Lammelser og talebesvær