Specialistreglen

Alle erstatningssager vurderes efter den såkaldte specialistregel.

Her ser vi på, om en erfaren specialist ville have gjort noget andet i forbindelse med din behandling, og din skade på den måde kunne være undgået.

Hvis vi vurderer, at din skade kunne være undgået, vil du have ret til erstatning efter denne regel.

Hvis selv den erfarne specialist ikke kunne undgå skaden, så kan der ikke tildeles erstatning.

Forkerte og forsinkede diagnoser

Skader, som skyldes forkerte eller forsinkede diagnoser er omfattet af erstatningsordningen. Før der kan tildeles erstatning for fx en forsinket diagnose, skal det dog vurderes, om skaden skyldes forsinkelsen. Der kan nemlig ikke gives erstatning for en forværret tilstand, der skyldes sygdommens naturlige udvikling.

Det man ser på er, om patientens helbredstilstand er blevet værre, end hvis diagnosen var stillet i tide.

Heldigvis viser det sig ofte, at en forsinket diagnose ikke har påvirket sygdommens udvikling.

 

Eksempler

Eksempler fra rigtige sager, hvor specialistreglen har været brugt.

Fødsel af meget stort barn
Amputation af fod