Hvor dækker erstatningsordningen?

Hvis du er blevet behandlet af en autoriseret sundhedsperson, er du dækket af erstatningsordningen, uanset hvor skaden er sket.

Hvis du får en skade efter sundhedsfaglig behandling eller pleje, kan du have ret til erstatning. Du kan også have ret til erstatning, hvis du er skadet, fordi du ikke blev behandlet, eller fordi du har fået en forkert eller forsinket diagnose.

Sundhedsfaglig behandling

Det betyder ikke noget, om behandlingen har fundet sted på et sygehus, plejehjem eller et andet sted, hvor patienter og borgere modtager behandling.

Der skal dog være tale om sundhedsfaglig behandling. Det vil sige en undersøgelse eller behandling, udført af en sundhedsperson, der er autoriseret, fx en læge, fysioterapeut, social- og sundhedsperson m.m. Den sundhedsfaglige behandling kan også være givet af en person, der handler på vegne af en autoriseret sundhedsperson, fx en pædagog på et opholds- eller værested.

Se listen nedenfor over de områder, vi dækker, og læs mere om de enkelte områder på undersiderne. Hvis du er i tvivl, kan du altid ringe til os på tlf. 33 12 43 43 og få råd og vejledning.

Sundhedsvæsenet 

 • Offentlige og private sygehuse 
 • Alment praktiserende læger og vagtlæger 
 • Privatpraktiserende speciallæger 
 • Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter og fodterapeuter, sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter 
 • Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. 

De kommunale sundhedstilbud og socialområdet 

 • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælpere, fx hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug 
 • Sundhedsfaglig pleje (fx medicinhåndtering, sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælp på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre m.m. 

Eksempler på andre områder: 

 • Behandling udført af autoriseret sundhedspersonale ved et sportsstævne 
 • Behandling sket på Færøerne fra og med 2012 
 • Sundhedsbetjening i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 
 • Behandling af værnepligtige på Forsvarets infirmerier 

Uden for dækningsområdet: 

 • Behandling i udlandet på eget initiativ (uden henvisning) 
 • Behandling i Grønland
 • Behandling i Færøerne før 2012 
 • Behandling på klinikker, hvor der ikke kommer eller er tilknyttet autoriserede sundhedspersoner
 • Tandskader sket andre steder end et hospital (andre tandskader kan søges erstatning for hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning)

Der er dog altid mulighed for at rejse erstatningskrav efter de almindelige erstatningsretlige regler (culpa). 

Særligt om lægemiddelskader

Der kan gives erstatning for alvorlige fysiske og psykiske skader efter brug af medicin. Fejlmedicinering betragtes som en behandlingsskade og ikke en lægemiddelskade, men sådanne skader kan man også få erstatning for. 

Man kan ikke få erstatning for bivirkninger til naturmedicin, kosttilskud eller for skader, der skyldes medicin, som er købt eller udleveret i udlandet.

Hvornår kan du få erstatning?

Læs de regler, Patienterstatningen vurderer din erstatningssag efter.

Eksempler

Her kan du se eksempler på anerkendte og afviste sager.

Anerkendte:

Fødsel af et stort barn
Blodprop efter p-piller
Mislykket transplantation

Afviste:

Amputation af fod
Lammelser efter operation