Hvor dækker erstatningsordningen?

Du kan have ret til erstatning, hvis der sker en skade i forbindelse med, at du bliver behandlet af en autoriseret sundhedsperson eller af dennes hjælper.

De fleste behandlingsskader sker på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge. Men skaderne kan også ske andre steder, hvor patienter og borgere modtager behandling. 

Du kan nedenfor se en liste over de områder, vi dækker. Hvis du er i tvivl, om du kan søge erstatning, kan du altid ringe til os på 33 12 43 43 og få råd og vejledning. 

Sundhedsvæsenet 

 • Offentlige og private sygehuse 
 • Alment praktiserende læger og vagtlæger 
 • Privatpraktiserende speciallæger 
 • Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter og fodterapeuter, privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, psykologer, optikere/kontaktlinseoptikere, optometrister og social- og sundhedsassistenter 
 • Skader i forbindelse med sundhedsvidenskabelige forsøg. 

De kommunale sundhedstilbud og socialområdet 

 • Behandling udført af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælpere, der arbejder med kommunale sundhedsydelser. Fx hjemmesygeplejerskeordningen, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug 
 • Behandling og sundhedsfaglig pleje (fx medicinhåndtering, sårpleje) udført af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælp på kommunale, regionale og private sociale institutioner og botilbud, plejecentre med videre. 

Eksempler på andre områder: 

 • Behandling udført af autoriseret sundhedspersonale ved et sportsstævne 
 • Behandling sket på Færøerne fra og med 2012 
 • Sundhedsbetjening i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 
 • Behandling af værnepligtige på Forsvarets infirmerier 
 • Sundhedsstyrelsen, når det drejer sig om patienter, der behandles for livstruende kræft- og hjertesygdomme, og som bliver udsat for fejl i forbindelse med styrelsens sagsbehandling

Uden for dækningsområdet: 

 • Behandling i udlandet på eget initiativ (uden henvisning) 
 • Behandling i Grønland
 • Behandling i Færøerne før 2012 
 • Behandling på klinikker, hvor der ikke kommer eller er tilknyttet autoriserede sundhedspersoner 

Der er dog altid mulighed for at rejse erstatningskrav efter de almindelige erstatningsretlige regler (culpa). 

Særligt om lægemiddelskader

Der kan gives erstatning for alvorlige fysiske og psykiske skader efter brug af medicin. Fejlmedicinering betragtes som en behandlingsskade og ikke en lægemiddelskade, men sådanne skader kan man også få erstatning for. 

Man kan ikke få erstatning for bivirkninger til naturmedicin, kosttilskud eller for skader, der skyldes medicin, som er købt eller udleveret i udlandet. 

Særligt om tandskader

Du kan søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, hvis du har fået en skade på tænderne hos: 

 • Egen tandlæge 
 • Regionstandplejen 
 • Børne- og ungdomstandplejen 
 • Omsorgstandplejen 
 • Universiteternes tandlægehøjskoler 
 • Tandlægevagten