Love og regler

Patienterstatningen træffer afgørelser efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og efter erstatningsansvarsloven.

Vi har ansvaret for at administrere den del af klage- og erstatningsloven, der handler om skader, der sker i forbindelse med behandling i det offentlige og private sundhedsvæsen.

Vi behandler også lægemiddelskadesager. Det vil sige sager, hvor patienter er kommet til skade på grund af bivirkninger ved den medicin, de tager.

Vi afgør, om en patient skal have erstatning, men det er regionerne og forsikringsselskaber, der udbetaler selve erstatningen.

Det samme gælder for lægemiddelskader, hvor det er Sundheds- og Ældreministeriet, der udbetaler erstatningerne.Se også

Under menupunktet "Afgørelser" finder du udvalgte eksempler på afgørelser. Afgørelserne er anonymiserede.