Domme

Hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse, kan du anke til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis du heller ikke er tilfreds med ankenævnets afgørelse, kan du gå videre til domstolene. 

På Styrelsen for Patientklager hjemmeside er der resuméer af domme, der er afsagt af byretterne, landsretterne og Højesteret. Der bliver løbende lagt nye domme på.

Se dommene