Lov om klage- og erstatningsadgang

Alle ansøgninger om erstatning sket efter 1. januar 2007 afgøres efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samler flere områder under et. Fx behandler Styrelsen for Patientklager også sine sager efter denne lov, men efter et andet kapitel og andre regler end Patienterstatningen.

Kapitlerne 3 og 4 vedrører Patienterstatningen og fastlægger reglerne om henholdsvis behandlingsskader og lægemiddelskader.

Klage- og erstatningsloven (Link til retsinformation)