COVID-19 vaccine

Læs om erstatning for bivirkninger efter COVID-19 vaccination.

Du kan søge om erstatning for skader efter vacciner, fx bivirkninger ved COVID-19-vaccine, hos Patienterstatningen.

Hvad kan du få erstatning for?

Du kan være berettiget til erstatning, hvis du får alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter COVID-19-vaccinen, der går ud over, hvad man med rimelighed bør acceptere.

Skaderne kan både være psykiske eller fysiske.

Milde bivirkninger eller bivirkninger, som forsvinder igen, vil du typisk ikke kunne få erstatning for.

Staten betaler erstatningen

Det er den danske stat, der udbetaler en eventuel erstatning.

Erstatning

Hvis vi vurderer, at du har krav på erstatning, fastsættes beløbet ud fra skadens følger.

Det kan gives erstatning for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab, svie og smerte, helbredsudgifter, forsørgertabserstatning m.m.

Hvis du får erstatning, fratrækkes et lovbestemt egetbidrag på 7.971 kr.

Læs mere om skader efter lægemidler

Antal erstatningssager for COVID-19-vacciner

Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19-vacciner pr. 19.04.21
Anerkendt
Afvist
Ikke afgjort
I alt 
Pfizer/BioNTech
 0  0  12 12
 Moderna  0  0  1 1
 AstraZeneca
 0  0  49 49
 Total  0  0  62 62

I sagerne vil vi vurdere – ligesom i øvrige sager om lægemiddelskader – om der er sammenhæng mellem de anmeldte bivirkninger og vaccinen. Hvis der er årsagssammenhæng, og skaden er sjælden og alvorlig, kan man have ret til erstatning.

Pfizer/BioNTech

Patienterstatningen har modtaget 8 erstatningsansøgninger om bivirkninger efter Pfizer-BioNTech-vaccinen.

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet, omhandler:
 • Milde bivirkninger som feber, hovedpine, muskelsmerter, kulderystelser, træthed m.m.
 • Allergisk reaktion
 • Ansigtslammelse
 • Smerter i lemmer
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Dødsfald

AstraZeneca

Patienterstatningen har modtaget 29 erstatningsansøgninger om bivirkninger efter AstraZeneca-vaccinen.

De bivirkninger, som patienten eller pårørende har beskrevet, omhandler:

 • Milde bivirkninger som feber, kvalme, hovedpine, muskelsmerter m.m.
 • Blodpropper eller mistanke om blodpropper
 • Føleforstyrrelser og lammelser
 • Spontan abort
 • Gener ved indstikssted
 • Lungegener, vejrtrækningsbesvær

Læs mere om erstatning for COVID-19-vacciner