Spørgsmål og svar om lovændringen til personalet

Kan jeg risikere en disciplinærsag, hvis en patient får medhold i en erstatningssag?

Nej, en erstatningssag har intet med disciplinærsystemet at gøre. Vi vurderer ikke den enkelte behandler. Vi ser alene på, om der er sket en skade. Vi betragter institutionen som det ansvarlige behandlingssted, ikke den enkelte behandler.  

Jeg er ikke autoriseret sundhedsperson - hvornår er mine handlinger dækket? 

Når du yder sundhedsfaglig behandling - fx håndterer medicin - handler du på vegne af en autoriseret sundhedsperson. Derfor er en eventuel skade dækket af erstatningsordningen. 

Hvad er sundhedsfaglig behandling? Det er diagnosticering, decideret sygdomsbehandling, operationer, genoptræning, medicinering og sundhedsfaglig pleje - fx sårpleje. 

De fleste skader sker på sygehusene og i almen- og speciallægepraksis. Men der kan dog også ske skader på bl.a. plejehjem og på de sociale institutioner og botilbud af autoriserede sundhedspersoner eller deres hjælpere. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at en beboer eller en patient har en behandlings- eller lægemiddelskade? 

Som autoriseret sundhedsperson har du pligt til at informere om erstatningsmuligheden og om nødvendigt hjælpe med at anmelde skaden. 

Ikke-autoriserede sundhedspersoner har ikke denne pligt. Men det vil følge almindelig god forvaltningsskik at informere beboeren eller bede en autoriseret sundhedsperson om at gøre det. 

Hvem betaler for skaderne?

Hvis det er et kommunalt tilbud, fx et offentligt eller privat plejehjem eller bosted, så skal kommunen betale. Hvis skaden sker på en regional institution eller i det offentlige sundhedsvæsen, så er det regionerne, der betaler. 

Fysiske og psykiske skader efter medicin finansieres af Sundheds- og Ældreministeriet. 

Kan man også få erstatning for bivirkninger efter medicin? 

Ja, alle danskere, der får medicin, er dækket af erstatningsordningen, hvis de får fysiske eller psykiske skader, der er alvorlige og sjældne. 

Hvad er en psykisk lægemiddelskade?

Det kan fx være hallucinationer, depressioner eller søvnproblemer.

Sidst opdateret: 29-01-2020