Udvidelse af dækningsområdet

Folketinget har netop vedtaget en udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde. Udvidelsen betyder, at værnepligtige og indsatte nu er dækket af erstatningsordningen.

Værnepligtige og indsatte får med den nye lov mulighed for at søge om erstatning for skader, der er opstået i forbindelse med behandling på Forsvarets infirmerier og i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. Der kan søges erstatning efter regler i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Før lovændringen var sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse ikke omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde. Værnepligtige, der behandles på Forsvarets infirmerier, har heller ikke været omfattet af loven.

Den netop vedtagne lov retter op på denne forskelsbehandling.

Loven træder i kraft 1. juli 2016, men får tilbagevirkende kraft, så det bliver muligt at anmelde skader, der er sket før 1. juli 2016. Det er dog en betingelse, at skaden ikke er forældet efter klage- og erstatningslovens almindelige 3-årige forældelsesfrist.

Vi genoptager selv sagsbehandlingen af 33 sager, som vi tidligere har afvist.

Faktaark

Indsatte i fængsler og arresthuse

Værnepligtige 

 

Sidst opdateret: 07-06-2018