Patienterstatningen berigtiger sag om sclerose efter Hepatitis-B-vaccine

Der er ikke tilkendt erstatning for udvikling af sclerose efter vaccinen.

23-06-2017

I går oplyste Patienterstatningen til pressen, at den nye EU-dom vedrørende bevisbyrden i en fransk sag om årsagssammenhæng mellem Sklerose og Hepatitis-B-vaccine, ikke ændrer på vores behandling af sager om patientskader efter vacciner.

Dette er stadig tilfældet.

Men Patienterstatningen oplyste samtidig, at vi havde tildelt erstatning på 100.000 kroner til en patient i en sag om Sklerose som følge af vaccine mod Hepatitis-B.

Dette har ved en nærmere gennemlæsning af sagen vist sig at være forkert. Dette skyldes en fejlkodning af sagen. Patienten havde ikke fået Sklerose, men en anden nervelidelse ved navn Polyneuropati, hvor symptomerne kan forveksles med symptomerne fra Sklerose.

Patientens nervelidelse skyldtes med overvejende sandsynlighed vaccinen. Også en anden sag havde samme fejl. Status er, at der er afvist to sager om Sklerose, en sag om Polyneuropati er anerkendt, og en anden om Polyneuropati er afvist.Den sidste sag er indbragt for retten.

Den nye EU-dom ændrer dog stadig ikke på noget i forhold til danske patienters muligheder for at søge erstatning. Patienterstatningen vurderer stadig de enkelte sager konkret.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev