140 patienter kan være berørt af datofejl i journaler

Journaler fra Herlev og Gentofte Hospital, som er sendt til Patienterstatningen i perioden 21. maj 2016 til 5. marts 2017 kan indeholde datofejl. Patienterne bliver nu kontaktet.

28-06-2017

Den 21. maj 2016 gik Herlev og Gentofte Hospital over til et nyt journalsystem, der hedder Sundhedsplatformen. I den forbindelse blev allerede eksisterende journaler i det gamle journalsystem, der hedder OPUS, ført over i Sundhedsplatformen.

Om fejlen

I forbindelse med overførelsen af journaler fra det gamle til det nye system blev datoen for behandling af patienten ført forkert over. Det betyder, at hvis en patient f.eks. blev behandlet 1. maj 2016, og dette blev skrevet i journalen 7. maj, så blev denne dato ved en fejl registreret som behandlingsdatoen i stedet for 1. maj.
Journaler fra Herlev og Gentofte Hospital, som er sendt til os i perioden 21. maj 2016 til 5. marts 2017, og som indeholder journalmateriale fra OPUS fra før 21. maj 2016, kan indeholde denne fejl.

De berørte patienter

Patienterstatningen har i samarbejde med Region Hovedstaden fundet frem til de patienter eller pårørende, hvis sager kan være berørt at fejlen. Det gælder både sager, der er afgjort og sager, der endnu ikke er afgjort. Vi har fundet frem til 140 patienter/pårørende, der kan være berørt af problemet, og sender 28. juni breve ud, hvor vi oplyser om, at der nu kommer nyt materiale i deres sag.
Når vi træffer afgørelse i sagerne, vil afgørelsen altså være baseret på korrekt journalmateriale. Når det gælder patienter, hvis sag er afgjort, så vil vi gennemgå det nye materiale for at se, om den eller de forkerte datoer i journalen har haft betydning for vores vurdering af den allerede afgjorte sag.

Vi har været meget grundige i arbejdet med at finde frem til de berørte patienter, men hvis der er patienter eller pårørende, der mener, at der er forkert dateret materiale på deres sag, og som IKKE har hørt fra os i løbet af denne uge, så vil vi meget gerne kontaktes på tlf. 3312 4343. Spørg efter vicedirektør Martin Erichsen eller vicedirektør Ole Graugaard.

OBS: Det er kun journalmateriale fra Herlev-Gentofte Hospital - sendt til os i perioden 21.maj 2016 til 5. marts 2017 - der kan være berørt af fejlen.


Betydningen af fejlen

Det er svært at give et klart svar på, om det har betydning for vores afgørelser, at der har været forkerte datoer i journalmaterialet. Men det kunne fx være, at en forkert udskrivningsdato har haft betydning for vores beregning af svie og smerte.