96 procent af alle allergi-skader efter børnevaccination anerkendes

Allergiske reaktioner efter Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccinen anerkendes som en lægemiddelskade, fordi der er tale om sjældne bivirkninger. Der er afgjort 177 sager, og 171 børn har foreløbig fået erstatning.

30-09-2015

Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen indgår i det almindelige børnevaccinationsprogram og gives, når barnet er 3, 5 og 12 måneder gammelt. Vaccinen beskytter mod alvorlige sygdomme som difteri, stivkrampe, hib-infektion, kighoste og polio.

Vaccinen indeholder bl.a. et aluminiumsholdigt hjælpestof, og i sjældne tilfælde kan barnet reagere allergisk over for stoffet og udvikle generel kontaktallergi og/eller kløende knudedannelse i huden (granulomer).

Knudedannelser og allergisymptomer, der er udløst af vaccinen, kan barnet have i flere år, men vil i langt de fleste tilfælde forsvinde over tid.

Patienterstatningen vurderer, at bivirkningerne berettiger til erstatning efter klage-og erstatningslovens regler om lægemiddelskader, fordi der er tale om sjældne bivirkninger, der overstiger, hvad barnet skal tåle i forbindelse med vaccinationen. Erstatningens størrelse ligger typisk på omkring 25.000 kr. som gives for svie og smerte. I sager, hvor barnet har haft meget lette gener, har erstatningen været mindre.

Vi har foreløbig modtaget 271 anmeldelser og afgjort 177 sager. 171 børn har fået anerkendt deres skade, hvilket giver en anerkendelsesprocent på foreløbig 96 procent. Næsten alle sager er modtaget de sidste par år.

Forældelse
Der gælder en anmeldelsesfrist på 3 år fra det tidspunkt, hvor forældrene er blevet bekendt med, at barnets gener stammer fra vaccinationen. Hvis vi modtager anmeldelsen for sent, kan vi ikke behandle sagen og må give afslag på erstatning. Det er sket i enkelte tilfælde.

Læs mere om forældelsesreglerne

Sundhedspersonalets Informationspligt
Praktiserende læger og andre sundhedspersoner, der bliver opmærksomme på disse reaktioner hos børnene, har efter klage- og erstatningsloven pligt til at informere forældrene om muligheden for at anmelde sagen til Patienterstatningen.

Informationspligten gælder generelt for alle sundhedspersoner, der bliver opmærksomme på mulige skader sket i forbindelse med undersøgelse og behandling i det danske sundhedsvæsen.

Set i forhold til antallet af vaccinerede børn er bivirkningerne heldigvis meget sjældne. I Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev Nyt om Bivirkninger fra september 2015 oplyses det, at fordelene ved vaccinen opvejer mulige risici.