Erstatninger for overset kræft i almen praksis

Hvert fjerde oversete kræfttilfælde, der er anerkendt af Patienterstatningen, overses af patientens egen læge. Den gennemsnitlige erstatning i disse sager er 600.000 kr.

10-05-2015

Patienterstatningen har i en opgørelse kortlagt, hvor mange patienter der fik erstatning på grund af oversete kræft i bl.a. almen praksis. 
I perioden 2007-2014 har Patienterstatningen anerkendt 18.876 skader i alt. Af disse vedrører 2.785 (15 %) oversete diagnoser. Ud af disse var 665 (24 %) oversete kræftdiagnoser. Hver fjerde overset diagnose var altså en kræftdiagnose.  
Af de 665 kræfttilfælde er de 165 (25 %) overset i almen praksis, og 154 (23 %) er overset af radiologer. 
Tabel 1. Overset kræft efter speciale
Speciale  Hyppighed (antal)   procent
 1. Almen praksis 165 24,81
 2. Røntgen (radiologer)  154 23,16
 3. Kirurgi 48 7,22
 4. Urinvejssygdomme  32 4,81
 5. Kirurgiske mave-tarmsygdomme 28 4,21
  6. Øre-næse-hals 25 3,76
 7. Medicinske lungesygdomme 23 3,46
  8. Gynækologi 21 3,16
 9. Patologer 19 2,86
 10. Medicinske mave-tarmsygdomme 18 2,71
 Andet  132 19,84
 Total 665 100,00
Det er hver fjerde oversete kræfttilfælde, der bliver overset hos egen læge. Det er ikke overraskende, da det typisk er i almen praksis og i forbindelse med røntgenundersøgelser, at kræften opdages/diagnosticeres. Tallene bør i øvrigt holdes op imod de mange diagnoser, der ikke bliver overset. 

Gennemsnitlig erstatning og alder

I gennemsnit er erstatningen for overset kræft 600.000 kr. Erstatning for brystkræft er væsentligt højere og ligger i gennemsnit på ca. 1 mio. kr. Det hænger sammen med kvindernes alder; de yngre kvinder får fx dækket erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste, mens dette fx ikke er tilfældet for pensionister. 
Tabel 2. Erstatning for overset kræft i almen praksis
Alder     Antal  Død som følge af skaden   Gennemsnitlig erstatning Erstatningssum
 10-  0  58.965 kr.  117.930 kr.
 20-  1 1.769.868 kr.   15.928.815 kr.
 30- 22   5 1.149.787 kr. 25.295.312 kr.
 40- 26   4 634.504 kr. 16.497.102 kr.
 50- 49  10 604.344 kr. 29.612.855 kr.
 60- 42  7 253.945 kr. 10.665.696 kr.
 70- 14  2 110.144 kr. 1.542.021 kr.
 80- 1 426.068 kr.  426.068 kr.
 I alt  165  30 606.581 kr. 100.085.799 kr.
Ud af de 165 oversete kræfttilfælde har vi vurderet, at 30 patienter er døde som følge af den oversete diagnose.  
I alt har Patienterstatningen i perioden tilkendt omkring 100 mio. kr. i erstatning for overset kræft i almen praksis. Hvis man tager samtlige oversete kræfttilfælde med, vil den samlede erstatningssum være cirka fire gange større, dvs. at der i perioden samlet set er tildelt omkring 400 mio. kr. i erstatning for oversete kræftdiagnoser.  
Fordeles de oversete kræftdiagnoser i almen praksis på alder, er der flest patienter i aldersgruppen 50-59 år. 
De hyppigst oversete kræftformer er brystkræft, kræft i fordøjelsesorganer og kræft i mandlige kønsorganer, overvejende prostatakræft. 

Sundhedspersoners informationspligt

Sundhedspersoner har pligt til at informere om erstatningsmuligheden, hvis de mener, at en patient er skadet fx på grund af en overset kræftdiagnose. Skaden kan være en forringet overlevelsesprognose eller et mere kompliceret behandlingsforløb, fordi kræften blev overset og behandlingen dermed blev forsinket:
Sundhedspersoners informationspligt. 
* Om data generelt: Data opdateres og kvalitetssikres løbende; derfor kan disse data adskille sig fra tidligere og kommende opgørelser vedrørende samme emne.