Fejl i prøver for arvelig brystkræft

247 personer har fået brev fra Region Hovedstaden om, at der måske er fejl i analyser af gentest, der er foretaget på Herlev Hospital.

05-12-2016

BRCA-gentesten, som det drejer sig om, skal fastslå, om personer har en genfejl (BRCA-mutation), der medfører øget risiko for udvikling af visse typer af kræft.

Region Hovedstaden oplyser, at analyserne er  foretaget på Herlev Hospital mellem 2003-2011.

En gennemgang har vist, at foreløbig 7 personer har mutationen, der ikke blev fundet i forbindelse med den første gentest - derfor har regionen iværksat nye analyser.

Regionen oplyser, at det kan tage op til 14 uger at analysere samtlige gentest igen.

Patienterstatningen behandler i øjeblikket den første anmeldelse vedrørende den konkrete problemstilling. En foreløbig gennemgang af vores database viser, at vi ikke tidligere har behandlet lignende sager.

Erstatningsmuligheden

Fejlanalyse af gentest kan sammenlignes med sager, der vedrører udredning og diagnostik mere generelt. Vi vil derfor kunne give erstatning efter reglerne i klage- og erstatningsloven:

  • hvis fejlanalysen har ført til, at patienten er påført en skade, fordi patienten ikke har fået tilbudt relevant behandling eller behandlingen er forsinket. Skaderne kan fx være et mere indgribende behandlingsforløb, dårligere overlevelsesprognose eller i værste fald patientens død.

Muligheden for at få erstatning er også afhængig af, om det på analysetidspunktet reelt var muligt at påvise mutationen i prøven.

Anmeldelse af skade

Hvis man efter den første gentest har udviklet kræft, vil det være en god ide at anmelde sagen til Patienterstatningen.

Har man ikke udviklet kræft, anbefaler vi, at man afventer svar på den nye analyse. Regionen har meddelt Patienterstatningen, at man vil informere berørte personer om erstatningsmuligheden i forbindelse med prøvesvar, hvis det bliver relevant.

Læs mere (Region Hovedstadens hjemmeside)

Se også

Hvad er en behandlingsskade? Hvilke områder er dækket, og hvordan beregner vi din erstatning?

Læs mere om behandlingsskader