Antallet af anmeldelser stiger fortsat

En foreløbig opgørelse for 2014 viser, at Patienterstatningen fortsat modtager flere og flere anmeldelser.

08-03-2015

I 2014 modtog vi tæt på 11.000 anmeldelser. Det er en stigning på cirka 12 procent i forhold til 2013.

Vi ændrede navn fra Patientforsikringen til Patienterstatningen i marts måned 2014, og i den forbindelse satte vi både fokus på erstatningsordningen generelt og på sundhedspersoners pligt til at informere patienter om erstatningsordningen. Omtale af navneskiftet og annoncering i den forbindelse kan have været med til at øge kendskabet til erstatningsordningen.

Vi har tidligere undersøgt, hvordan medieomtale spiller ind på stigningen i anmeldelser til Patienterstatningen, og selvom sammenhængen ikke entydigt kan dokumenteres, så tyder det dog på, at der en tendens til, at patienter og pårørende også bliver opmærksomme på erstatningsmuligheden via omtale i medierne.

I 2014 traf vi afgørelser i 10.275 sager, der vedrørte behandlings- og lægemiddelskader. Godt 30 procent af disse afgørelser var anerkendelser. Vi tilkendte samlet 767 mio. kr. i erstatning.

Sagsbehandlingstiden falder

Samtidigt med at vi modtager flere og flere anmeldelser, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet fra 232 dage i 2011 til 200 dage i 2014. Sagsbehandlingstiden regnes, fra patienten anmelder sin skade, til vi sender afgørelsen om, hvorvidt vi kan anerkende skaden eller må afvise den.

De endelige tal for henholdsvis behandlings- og lægemiddelskader i 2014 samt de regionale opgørelser sendes ud i løbet af foråret 2015.