Forsinkede invitationer til screening for brystkræft

Region Nordjylland har konstateret forsinkelser i regionens invitationer til screening for brystkræft.

23-09-2014

Region Nordjylland har i den forbindelse sendt breve til 85 kvinder, der har fået brystkræft. Regionen har i disse sager vurderet, at den forsinkede screeningsinvitation kan have medført, at kræftdiagnosen er blevet konstateret senere end det ellers ville have været tilfældet.

I brevene informeres kvinderne om erstatningsmulighederne.

Efter de nationale retningslinjer for screening af kvinder mellem 50 – 69 år skal det tilstræbes, at der ikke går mere end 2 år og 3 måneder mellem hver screening.

Læs evt. mere på Region Nordjyllands hjemmeside

Erstatningsmuligheden

Man kan ikke få erstatning alene fordi, man er indkaldt med forsinkelse. Der skal være sket en skade. Man kan som udgangspunkt heller ikke få erstatning, hvis man selv har valgt ikke at møde op til de screeninger, man er blevet inviteret til. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering af sagen.

En skade kan fx være forringet overlevelsesmulighed på grund af forsinket diagnose. Det kan også være en skade, hvis man skal igennem en mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere. Et dødsfald er også en skade, hvis kræften kunne være opdaget og behandlet tidligere, og patienten med overvejende sandsynlighed ville have overlevet sin kræftsygdom.

Hvis du selv eller en pårørende har fået en skade, fordi indkaldelsen til screening for brystkræft var forsinket, kan du:

Søge om erstatning elektronisk  

eller ved at downloade et anmeldelsesskema, som udfyldes og sendes til os.

Se relevante spørgsmål og vores svar om erstatningsmuligheden i sådanne sager.