Halvårstal byder på få overraskelser

Tallene fra 1. halvår 2015 byder på få overraskelser. Den mest markante udvikling ses på området for lægemiddelskader, hvor anerkendelsesprocenten nærmer sig 40.

20-08-2015

En medholdsprocent på 40 for lægemiddelskader er markant høj sammenlignet med 30,9 procent i hele 2014. Stigningen kan dog forklares ved, at vi både i 2014 og 2015 har tilkendt mange børn erstatninger, fordi de i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib vaccinationen har udviklet en allergisk reaktion overfor aluminiummet i vaccinen. Vi har i 1. halvår af 2015 anerkendt stort set samme antal vaccinations-sager (ca. 60), som vi gjorde i hele 2014. Ifølge bl.a. Sundhedsstyrelsen vil bivirkningerne i de fleste tilfælde forsvinde efter nogle år, hvorfor erstatningerne typisk kun ligger på omkring 25.000 kr.

Vi har i 1. halvår 2015 modtaget 288 lægemiddelskadesager og truffet 283 afgørelser. Ud af disse er der anerkendt 112 sager. Vi har i samme periode tildelt 21,5 mio.kr. i erstatning.

Behandlingsskader

Vi har i perioden modtaget 5.117 nye anmeldelser, der vedrører behandlingsskader, og truffet 5.007 afgørelser. Vi har anerkendt 1.471 sager og tildelt 359,6 mio. kr. i erstatning. Anmeldelsesantallet ligger på niveau med samme periode sidste år - det samme gør det samlede erstatningsbeløb.

Vi har modtaget 108 anmeldelser (behandlingsskader), der er omfattet af den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. september 2013, og som betyder, at private hospitaler, private klinikker og privatpraktiserende speciallæger selv skal tegne forsikring for en del af deres behandlinger. Til sammenligning modtog vi kun 40 anmeldelser i samme periode i 2014.

Vi har modtaget 18 anmeldelser, der vedrører landets akuttelefoner. 12 af disse vedrører Region Hovedstaden, der også er den ordning, der har været mest omtalt i medierne. I samme periode traf vi afgørelse i 22 sager, der vedrørte akuttelefonerne. Ud af disse anerkendte vi tre sager – hvoraf to er fra Region Hovedstaden.

Download halvårstal 2015 (behandlingsskader)

Download halvårstal 2015 (lægemiddelskader)