Halvering i antallet af alvorlige fødselsskader

Det tyder på, at Projekt Sikre Fødsler lykkes med at reducere antallet af alvorlige fødselsskader

19-02-2018

I 2012 søsatte flere parter i sundhedsvæsnet Projekt Sikre Fødsler. Målet var at halvere antallet af nyfødte, der fik iltmangel under fødslen i Danmark. 

Det er lykkedes på Hvidovre Hospital. Og resultaterne er for nyligt dokumenteret i en videnskabelig artikel med forfattere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fødeafdelingen på Hvidovre hospital.

Forbedringer i hele landet

På den baggrund har vi trukket data fra vores skadesdatabase. Det ser ud til, at den positive udvikling også afspejler sig i antallet af sager, der bliver anmeldt til Patienterstatningen fra hele landet. 

Nu kommer der nemlig kun halvt så mange sager ind om iltmangel ved fødslen. 

Der har dog været tale om få sager både før og efter Projekt Sikre Fødsler. 

Meget alvorlige sager

Men kan man undgå bare en sag, er det indsatsen værd. Det mener Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

”De fleste af de her sager hører til, blandt de mest alvorlige vi har. De handler om børn, der dør ved fødslen eller får så omfattende hjerneskader, at de for eksempel ikke kommer til at kunne spise selv.  De får aldrig et normalt liv,” siger Karen-Inger Bast. 

Dyre erstatninger

Sagernes alvor kommer også til udtryk ved, at der bliver udbetalt meget store erstatninger. 

Der er i snit blevet tildelt 2,3 millioner kroner i erstatning i anerkendte sager om iltmangel ved fødslen fra 2007 og frem. Er barnet totalt hjerneskadet lyder erstatningen på 5 millioner kroner i dag. 

I alt er 17 børn blevet totalt hjerneskadet af iltmangel siden 2007. 

Til sammenligning var den gennemsnitlige erstatning for alle anerkendte behandlingsskader i 2016 på 284.000 kroner.

Sådan ser tallene ud

Projekt Sikre Fødsler startede i 2012. Sammenligner man de tre år op til starten med de tre år, efter projektet gik i gang, ser man en halvering i erstatningssager om iltmangel ved fødslen. 

Patienterstatningen har 36 sager, hvoraf 21 blev anerkendt, hvor skaden skete fra 2009 til og med 2011.  

Til sammenligning er der kun 15 sager, hvoraf 9 blev anerkendt, hvor skaden skete fra 2012 til og med 2014.

Skadeår Anmeldte sager Anerkendte sager Følgedød
2007 10  7 0
2008 14 8 2
2009 11 7 2
2010 15 10 2
2011 10 4 0
2012 8 4 1
2013 6 4 1
2014 2 1 0
2015* 8 5 2
2016* 0 0 0
2017* 1 (verserende)    

*Der er en forældelsesfrist på tre år. Det betyder, at der stadig kan komme sager ind, hvor skaden er sket i 2015 og frem. 

Tror på, at udviklingen fortsætter

Selvom der her er fokus på de få tilfælde, det går galt, slår Karen-Inger Bast fast, at det danske sundhedsvæsen er et af de sikreste steder at føde i verden. 

Det vil man også kunne se i Patienterstatningens statistikker, efterhånden som tallene fra 2015 og frem ligger endeligt fast. 

”Jeg tror på, at vi om et par år endegyldigt kan konkludere, at projekt Sikre Fødsler har reddet liv og forhindret børn i at lide nogle tragiske skæbner,” siger Karen-Inger Bast.  

Den videnskabelige artikel om Hvidovre Hospitals resultater:

Hollesen, R.B., Johansen, R.L.R., Rørbye, C., Munk, L., Barker, P. & Kjaerbye-Thygesen, A. (2018)
Successfully reducing newborn asphyxia in the labour unit in a large academic medical centre: a quality improvement project using statistical process control. 
BMJ Quality & Safety


Projekt Sikre Fødsler

Projekt Sikre Fødsler startede i 2012. 

Projektet indeholdt blandt andet undervisning i CTG-målinger for alle læger og jordemødre på landets fødesteder. 

Der blev også etableret systematisk arbejdende læringsnetværk.

Projekt Sikre Fødsler blev startet i et samarbejde mellem: 

  • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækolog 
  • Dansk Selskab for Pædiatri 
  • Jordemoderforeningen 
  • Dansk Selskab for Patientsikkerhed 
  • Patienterstatningen 
  • De fem regioner 
  • Danske Regioner

Tilmeld dig vores nyhedsbrev