Status på HPV-vaccine

Tre sager er anerkendt for bivirkninger, der meget sjældent opstår i forbindelse med vaccinationer generelt.

24-03-2015

Vi har pr. 23-03-2015 modtaget 108 anmeldelser, der vedrører bivirkninger efter HPV-vaccinen Gardasil. 

Anmeldelserne fordelt per år:

 Anmeldelser  
 Årstal  Antal
 2009  4
 2010  3
 2011  2
 2012  1
 2013 57
 2014 36
 2015 (foreløbigt) 5

Vi har afgjort 88 af de 108 sager. Af de 88 sager har vi anerkendt tre, mens 85 sager er afvist. I flere af de anmeldte sager var generne til stede før vaccinationen.

Indtil videre er otte ankede sager tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Flere sager er stadig under behandling.

De tre anerkendte skader vedrører bivirkninger, som i meget sjældne tilfælde kan opstå i forbindelse med vaccinationer generelt, og relaterer sig derfor ikke specifikt til HPV-vaccinen. 

Vi har tildelt et samlet erstatningsbeløb på 4.317.332 kr. i de tre anerkendte sager.

Særligt om erstatning for POTS i forbindelse med HPV-vaccine

Vi har foreløbig truffet afgørelse i 12 sager, hvor patienterne er diagnosticeret med POTS (postural ortostatisk takykardisyndrom). Alle sagerne er afvist. 

I afgørelserne har vi lagt vægt på:

  • At POTS ikke er beskrevet i det officielle produktresumé for Gardasil. Produktresuméet for Gardasil er godkendt af EU’s europæiske lægemiddelagentur (EMA).
  • Udover produktresuméet har vi også lagt vægt på, at der ikke er lægelige holdepunkter for en årsagssammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte gener. Dette er også vurderingen hos Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at EU’s bivirkningskomité i februar 2015 vurderede, at det på nuværende tidspunkt hverken er muligt at be- eller afkræfte, om der er årsagssammenhæng mellem vaccination med Gardasil og forekomsten af svimmel -og træthedssyndromet POTS.

Læs Sundhedsstyrelsens udmelding: Ny EMA-vurdering af HPV-vaccinen: Fordelene er større end ulemperne

Læs også Sundhedsstyrelsens seneste status på indberettede formodede bivirkninger (18. december 2014).

Tidligere udmeldinger vedrørende HPV-sagerne:

Afslag i 16 sager om HPV-vaccinen (februar 2014)
HPV-vaccinationer (september 2013)