Oplysningsindsats om COVID-erstatninger

10.600 patienter søgte erstatning i 2020. 200 af sagerne handlede om COVID-19. Patienterstatningen klæder nu sundhedspersonalet bedre på med viden om erstatning under pandemien.

10-06-2021

I løbet af 2020 modtog Patienterstatningen 209 ansøgninger, der relaterede sig til COVID-19-pandemien. I 2021 har Patienterstatningen indtil videre fået 600 ansøgninger om erstatning i forbindelse med COVID-19.

Ansøgningerne kommer blandt andet fra patienter med akutte eller livstruende tilstande, som ikke blev tilset, fordi sundhedsvæsenet var lukket ned. Ansøgningerne handler også om borgere, der blev smittet af COVID-19 af personalet på plejehjem eller hospitaler og døde af sygdommen.

Oplysningsindsats målrettet sundhedspersonale

Patienterstatningen ønsker at bidrage til, at alle patienter, som har lidt skade af nedlukningen i sundhedsvæsnet i 2020, har hørt om muligheden for erstatning. Derfor har Patienterstatningen nu sat gang i en oplysningskampagne, som først og fremmest er målrettet sundhedspersonale på sygehuse, i kommunerne og i almen praksis.

”Vi ved, at mange får kendskab til os gennem dialogen med sundhedspersonalet. I og med aktiviteten og dermed dialogen har været begrænset på grund af COVID-19, kan vi være bekymret for, at nogle patienter ikke er blevet informeret om muligheden for erstatning ”, fortæller Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast.

Data viser, at 25 pct. af erstatningsansøgningerne først kommer 2,5 år efter, at skaden er sket. Derfor forventer Patienterstatningen at kunne se effekten af COVID-19 i ansøgningstallene flere år frem.

Info-ark, webinarer og ny hotline

Den del af oplysningsindsatsen, som henvender sig til sundhedspersonalet, er både bygget op om information, vejledning og dialog.

Alle praktiserende læger, kommuner og relevante sygehusafdelinger får tilsendt et infomationsark om erstatning i forbindelse med COVID-19. Samtidig bliver alle inviteret til at deltage i målrettede webinarer.

Som noget nyt lancerer Patienterstatningen også en hotline under navnet Erstatningslinjen. Her kan sundhedspersonale få fat på en fagmedarbejder i Patienterstatningen, som blandt andet kan svare på spørgsmål om COVID-19 alle hverdage mellem kl. 9.30-12-30.

”Sundhedsvæsnet har gjort en kæmpe indsats under COVID-19. Vores oplysningsindsats er derfor ikke en løftet pegefinger, men et ønske om at klæde personalet bedre på. Sundhedspersonalet er både vigtigt for at udbrede kendskabet til os, og for at vi først og fremmest får de relevante ansøgninger ind.”, fortæller Karen-Inger Bast.

Erstatning i forbindelse med COVID-19

Der kan være tale om erstatning i situationer med:

- dødsfald pga. smitte med COVID-19 på hospital eller plejehjem

- dødsfald pga. for sen indlæggelse med COVID-19

- aflysninger af akut operation, udskudt behandling eller nægtet konsultation pga. restriktioner, som har forårsaget en skade, fx varigt mén

- sjældne og alvorlige bivirkninger efter COVID-vaccine

2020 i tal

- 10.639 søgte erstatning

- 2.630 fik erstatning

- 695,4 mio. kr. blev der samlet tildelt i erstatning

- 71.000 kr. er den typiske erstatning

Find Patienterstatningens årstal

Tilmeld dig vores nyhedsbrev