Patienterstatningen er nu fuldt ud digitaliseret

Fra januar 2015 foregår alle processer forbundet med en patientskade digitalt. Patienten anmelder digitalt, vi kommunikerer digitalt, sygehusene sender journalmateriale digitalt, begge parter kan følge sagen digitalt, og nu foregår sagsbehandlingen også digitalt.

16-01-2015

Vi foretager løbende justeringer af den måde, vi arbejder på, fra vi modtager en anmeldelse, til vi sender afgørelsen til patienten. 

Den digitale sagsbehandling tjener mange formål, men skal primært være med til at sikre kortest mulige sagsbehandlingstid:

”Flere hundrede tusinder af dokumenter skal ikke længere printes og sendes. Fx kan sygehusene nøjes med at overføre journalmaterialet digitalt til os, hvilket - udover tidsbesparelsen - også betyder mindre belastning af miljøet både i forhold til print og udbringning af papirpost, og nu skal sagsbehandleren fx ikke længere printe flere hundrede sider for at afgøre en sag”, fortæller vicedirektør Ole Graugaard.

En sag kan nemt være meget omfattende, især hvis patienten har været i behandling flere steder, og der fx er tale om en journal fra egen læge, fra et sygehus og måske også fra en speciallæge. Derudover er der måske også sags-bilag fra kommunen mv.

Digitalisering af selve sagsbehandlingen er sidste skridt i en digitaliseringsproces, som vi har gennemgået de seneste år: 

I 2011 blev vores anmeldelsessystem digitaliseret, så patienter og sundhedspersoner kan vælge at anmelde en sag via hjemmesiden. 

I 2012 åbnede vi for Netservice, der er en webudgave af vores sagsbehandlingssystem, og som betyder, at vi kan kommunikere digitalt med sygehusene landet over. 

I 2013 blev Netservice stillet til rådighed for patienterne, som dermed også fik digital adgang til deres sag, som de så kan følge undervejs, og så kan vi kommunikere digitalt med hinanden. 

Fra januar 2015 foregår samtlige faser papirløst, idet sagsbehandlernes arbejdsprocesser nu også digitaliseres. 

Det er dog fortsat muligt for de patienter, der ønsker det, at kommunikere med os via papirpost, fra de indsender en anmeldelse, til vi sender afgørelsen.

Fakta:

51,3 pct. af anmeldelserne i 2013 kom ind digitalt. 

Over 70 procent af patienter vælger herefter at kommunikere med os digitalt, det betyder bl.a. at de kan følge sagen løbende. Alle sygehuse kan kommunikere med os digitalt, og stort set alle vælger at bruge denne mulighed.