Ikke genindkaldt til screening for brystkræft

Region Syddanmark og Region Hovedstaden har konstateret, at et større antal kvinder i en periode ikke har modtaget et regelmæssigt tilbud om brystkræftscreening.

11-11-2014

Region Syddanmark

Kvinderne er blevet frameldt screeningsprogrammet, fordi de ikke er mødt op til screeningen, og fordi de heller ikke efterfølgende har reageret på påmindelsesbreve.

 

Denne praksis var ikke i overensstemmelse med sundhedsloven, da mammografiscreening i 2008 blev et landsdækkende tilbud til alle kvinder mellem 50-69 år. De frameldte kvinder burde da have været genindkaldt, selvom de ikke mødte op eller reagerede på tidligere indkaldelser og påmindelsesbreve. Dette burde være sket senest 31. december 2009.

 

Region Syddanmark sender i den forbindelse bl.a. breve til 64 kvinder, der har fået brystkræft, og til pårørende til 22 kvinder, der er døde som følge af brystkræft. Regionen har i disse sager vurderet, at det manglende regelmæssige tilbud om screening kan have medført, at kræftdiagnosen er blevet stillet for sent.

 

I brevene informeres kvinderne og de pårørende om erstatningsmulighederne.

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har ligeledes konstateret at et større antal kvinder er blevet frameldt regionens ordning, hvis de over en årrække ikke har svaret på i alt tre tilbud om screening for brystkræft. De berørte kvinder vil blive kontaktet af regionen.

Fakta om erstatningsmuligheden

·         Man kan ikke få erstatning alene fordi, man ikke er blevet genindkaldt til screening. Der skal være sket en skade.

 

·         En skade kan fx være:

 

o   Forringet overlevelsesmulighed på grund af forsinket diagnose.

 

o   At man skal igennem en mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere.

 

o   Et dødsfald er også en skade, hvis kræften kunne være opdaget og behandlet tidligere, og patienten med overvejende sandsynlighed ville have overlevet sin kræftsygdom.

 

Når Patienterstatningen skal vurdere, om en kvinde kan få erstatning for en skade, fordi hun ikke blev genindkaldt, da man indførte det landsdækkende screeningsprogram, vil vi også se på, hvordan hun tidligere har taget imod invitationer til mammografiscreening.

 

 

>> Gå til Anmeld skade

>> Læs mere på Region Syddanmarks hjemmeside

>> Læs mere på Region Hovedstadens hjemmeside

>> Se bekendtgørelsen vedrørende tilbud om brystundersøgelse (link til Retsinformation)

>> Se sundhedsloven kapitel 18 (link til sundhedsloven)