Ressourcemangel og brystkræftscreening

Et antal kvinder i Region Hovedstaden er ikke blevet indkaldt rettidigt til screening for brystkræft, fordi der ifølge regionen har manglet ressourcer.

11-08-2015

Regionen har sendt breve til de kvinder, som ikke er blevet indkaldt til tiden.

I brevet oplyser regionen, at Patienterstatningen efter loven ikke kan tilkende erstatning i de tilfælde, hvor forsinkelsen har ført til en skade, når forsinkelsen skyldes manglende ressourcer.

Vi har indtil videre registreret 7 anmeldte sager, der vedrører ressourcemangel.

Om ressourcemangel

Efter klage- og erstatningsloven (§ 20) har regionen ikke et erstatningsansvar, hvis forsinkelsen skyldes mangel på ressourcer.

Patienterstatningen har været i dialog med regionen om problemstillingen, og vi har oplyst om, at ”manglende ressourcer” ikke er det samme som, at personalet er presset eller har særligt travlt; der skal have været tale om så knappe ressourcer, at det fulde screeningsprogram ikke kunne gennemføres inden for det fastsatte tidsrum.

Regionen har herefter bekræftet, at der var tale om både økonomisk og personalemæssig ressourcemangel. Regionen har også orienteret ministeriet om dette i oktober 2014.

Patienterstatningen har ikke mulighed for at efterprøve det konkrete omfang af manglen på ressourcer i Region Hovedstaden, og vi må derfor lægge regionens oplysninger til grund for vores afgørelser.

Hvad skal du gøre, hvis du er indkaldt med forsinkelse?

Hvis regionen har skrevet til dig og oplyst om, at du er indkaldt med forsinkelse på grund af ressourcemangel, så er det vores anbefaling, at du ikke anmelder sagen til os, da vi efter loven ikke kan tildele erstatning for en eventuel skade, hvis skaden alene skyldes mangel på ressourcer.

Vi gør opmærksom på, at forsinkelser på op til 30 dage ikke har indflydelse på hverken overlevelsesprognose eller behandlingen ifølge to lægelige eksperter inden for området, som Patienterstatningen har bedt om udtalelser fra.

Hvis du mener, at der er andre forhold ved din kræftbehandling, der har ført til en skade, kan du selvfølgelig anmelde sagen til os, og vi vil vurdere, om disse forhold giver dig ret til erstatning.

Har patienter eller pårørende spørgsmål omkring, hvorvidt de skal anmelde deres sag eller ej, er de velkomne til at ringe til vicedirektør Martin Erichsen, på tlf. 3369 4704.

Øvrige henvendelser til kommunikationschef Charlotte Wamberg på tlf. 2027 7087.

 

>> Mere information på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.