Skader efter meningitis

Patienterstatningen har anerkendt 58 skader efter forsinket behandling af meningitis - heraf 16 dødsfald.

05-04-2017

Siden 2000 har Patienterstatningen registreret 63 anerkendte sager, der vedrører forsinket behandling af meningitis. I nogle få sager har vi oprettet flere sager på samme patient, fordi flere behandlingssteder har været involveret i skaden. De 63 sager vedrører derfor 58 patienter.

I 16 tilfælde har vi anerkendt dødsfald, fordi man iværksætte behandlingen for sent. Af disse vedrører 6 sager børn under 18 år.

Der er i perioden tilkendt knap 50 mio. kr. i erstatning.

Om tallene

Nedenstående tal kan ændre sig, fordi vi løbende kvalitetssikrer kodningen af vores sager, og fordi allerede afgjorte sager kan ændres af ankenævnet og domstolene.

Der kan være sket skader i 2014, 2015 og 2016, der ikke er anmeldt endnu, ligesom der kan ligge sager, som endnu ikke er afgjort, eller som ikke er kodet, hvorfor de ikke er med i nedenstående tal.

Anerkendelser
Skadesår Registreringsår Afgørelsesår
2000 2 1 1
2001 4 3 2
2002 4 3 3
2003 1 4 1
2004 4 2 4
2005 4 3 1
2006 4 3 5
2007 1 2 2
2008 7 5 2
2009 6 6 5
2010 0 5 7
2011 9 3 6
2012 6 5 2
2013 5 6 9
2014 1 7 3
2015 0 4 7
2016 1 1 3
2017 0 0 0
I alt 63 63 63

Skadesår: Det år skaden sker.
Registreringsår: Det år skaden bliver anmeldt til Patienterstatningen
Afgørelsesår: Det år en sag bliver afgjort.

Anerkendelser fordelt på regioner

Anerkendelser fordelt på regioner
Region Antal sager
Region Hovedstaden 26
Region Midtjylland 17
Region Nordjylland 3
Region Sjælland 7
Region Syddanmark 10
I alt 63

 Anerkendelser og dødsfald fordelt efter skadested

Anerkendelser og dødsfald fordelt efter skadested
Anerkendelser Heraf dødsfald Andel af aner-
kendelser
Præhospital 19 4 30,2 pct.
Praktiserende læge 5 2 7,9 pct.
Offentlige hospitaler 37 11 58,7 pct.
Speciallæger 2 0 3,2 pct.
I alt 63 17 100 pct.

Se eksempler på afgørelser:

Meningitis-tilfælde overset af vagtlæge

Forsinket behandling af meningitis på sygehus