Skader efter meningitis

Patienterstatningen har anerkendt 58 skader efter forsinket behandling af meningitis - heraf 16 dødsfald.

05-04-2017

Siden 2000 har Patienterstatningen registreret 63 anerkendte sager, der vedrører forsinket behandling af meningitis. I nogle få sager har vi oprettet flere sager på samme patient, fordi flere behandlingssteder har været involveret i skaden. De 63 sager vedrører derfor 58 patienter.

I 16 tilfælde har vi anerkendt dødsfald, fordi man iværksætte behandlingen for sent. Af disse vedrører 6 sager børn under 18 år.

Der er i perioden tilkendt knap 50 mio. kr. i erstatning.

Om tallene

Nedenstående tal kan ændre sig, fordi vi løbende kvalitetssikrer kodningen af vores sager, og fordi allerede afgjorte sager kan ændres af ankenævnet og domstolene.

Der kan være sket skader i 2014, 2015 og 2016, der ikke er anmeldt endnu, ligesom der kan ligge sager, som endnu ikke er afgjort, eller som ikke er kodet, hvorfor de ikke er med i nedenstående tal.

 Anerkendelser

   Skadesår Registreringsår  Afgørelsesår 
2000  2
2001  4
 2002  4 
 2003  1
 2004  4
 2005  4
 2006  4
 2007  1 
 2008  7 5  2
 2009  6
 2010  0
 2011  9
 2012  6
 2013  5  6
 2014  1  7  3
 2015  0 4  7
 2016  1
 2017  0
I alt  63  63

63

Skadesår: Det år skaden sker.
Registreringsår: Det år skaden bliver anmeldt til Patienterstatningen
Afgørelsesår: Det år en sag bliver afgjort.

Anerkendelser fordelt på regioner

   
 Region Hovedstaden 26 
 Region Midtjylland 17
 Region Nordjylland  3
 Region Sjælland  7
 Region Syddanmark  10
 I alt  63

 Anerkendelser og dødsfald fordelt efter skadested

   Anerkendelser Heraf dødsfald   Andel af anerkendelser
 Præhospital  19  30,2 pct.
 Praktiserende læge  2  7,9 pct.
 Offentlige hospitaler  37  11  58,7 pct.
 Speciallæger  2  0  3,2 pct.
 I alt  63  17  100 pct.

Se eksempler på afgørelser:

Meningitis-tilfælde overset af vagtlæge

Forsinket behandling af meningitis på sygehus