Spørgsmål og svar om livmoderhalskræftscreeningerne

26-03-2014

Jeg er i tvivl, om min sag er forældet. Skal jeg anmelde alligevel?

Folketinget har vedtaget en særlov, der vedrører kvinder, der ikke har modtaget tilbud om livmoderhalskræftscreening. Særloven betyder, at kvinder, der i perioden fra 1. januar 1979 til 31. december 2007 ikke har modtaget screeningstilbuddet, nu kan få deres sag behandlet af Patienterstatningen. Det er kun relevant at anmelde sin sag til Patienterstatningen, hvis man mener, man har fået en skade på grund af den manglende screening.

Særloven gælder frem til 1. januar 2017. Vil du anmelde en skade, der vedrører den omtalte perioden, skal du gøre det inden 1. januar 2017. 

Hvilken type af skade kan anmeldes i forbindelse med manglende eller for sen screening?

At man ikke er blevet inviteret er ikke en skade. Følgende  kan anmeldes:

  • En skade i form af forsinket diagnose med forringede overlevelsesmuligheder til følge.
  • En skade i form af en mere indgribende behandling, end hvis kræften var opdaget tidligere.
  • Et dødsfald, fordi kræften ikke blev opdaget i tide.

Hvad går afvisningerne i disse sager typisk ud på?

Vi har fx afvist følgende typer af sager:

  • Kvinder, der ikke er frameldt programmet. Her kræver vi dokumentation fra regionen for, at invitationen er sendt, og kvinderne bliver efterfølgende partshørt. Dokumentationen er udskrifter fra patologidatabankens indkaldelses- og svarmodul.
  • Yngre kvinder, der ikke er omfattet af livmoderhalskræftscreenings-programmet.
  • Kvinder, der er frameldt programmet, og nu har fået konstateret celleforandringer, og som efterfølgende får et keglesnit. Vi afviser disse sager, fordi behandlingen er den samme, som hvis de havde fået invitationen, og  celleforandringerne var konstateret i den forbindelse.
  • Kvinder, der er frameldt og har fået kræft, men ikke kræft, der stammer fra livmoderhalsen, eller som kunne have været opdaget ved screeningen.

Jeg har ikke været inviteret til screening de sidste mange år, skal jeg anmelde min sag til jer?

Du kan ikke få erstatning alene fordi, du ikke er blevet inviteret til screening. Der skal være sket en skade. Vi opfordrer derfor til, at du opsøger din egen læge og får foretaget en screening. Viser screeningen, at du har udviklet livmoderhalskræft i perioden, så anbefaler vi, at du anmelder din sag til os.

Jeg har haft livmoderhalskræft i stadium 2. Jeg opsøgte selv lægen, fordi jeg ikke var blevet inviteret til screening i mange år. Skal jeg anmelde min sag til jer?

Da du er en af dem, der ikke er blevet inviteret regelmæssigt, vil vi anbefale, at du anmelder din sag til os. Vi kan dog ikke love, at du har krav på erstatning, det vil bero på en konkret vurdering af din sag.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg er blevet inviteret, og om der er gået for lang tid i mellem. Hvad skal jeg gøre?

Du kan bl.a. hos din egen læge få oplyst, hvornår du sidste blev screenet.

Min kone/mor er død af livmoderhalskræft. Jeg mener ikke, at hun har deltaget i screeningsprogrammet regelmæssigt, hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at anmelde sagen til os, så indhenter vi journalmaterialet. Vi finder også ud af, om hun var en af dem, som skulle have været inviteret, men ikke er blevet det, og om dette har haft indflydelse på sygdommens udvikling og eventuelt hendes død. Du kan anmelde elektronisk eller ved at udfylde et anmeldelsesskema. Begge dele findes på hjemmesiden.

Anmeld din sag her  

Link til yderligere information om sagen og til regionerne