Status i sagerne vedr. Arne Mejlhede

Vi har den 5. marts gennemgået de sager, vi har modtaget vedr. behandling hos psykiateren Arne Mejlhede.

08-03-2015

Nedenstående gennemgang er med forbehold for, at afgørelserne kan ændre sig (pga. af sager der ankes), også i forhold til tidligere udmeldinger, ligesom der kan ske fejl i forbindelse med kodningen af sagerne.

Status pr. 5. marts 2015:

 • 125 patienter har anmeldt en sag til os.
 • 34 patienter har fået anerkendt deres sag.
 • 61 patienter har fået afvist deres sag.
 • 30 sager er endnu ikke afgjort.

Der er foreløbig tildelt 1.669.763 mio. kr. i erstatning.

Forældelse mv. i de afviste sager:

61 patienter har fået afvist deres sag, primært fordi vi har vurderet, at der ikke er sket en skade, og i enkelte tilfælde fordi skaden ikke overstiger lovens minimumsgrænse på 10.000 kr. 

Afvisninger der vedrører forældelse eller er uden for lovens dækningsområde fordeler sig således:

 • 8 patienter har fået afvist deres sag, fordi behandlingen lå før 2004, hvor privatpraktiserende speciallæger ikke var omfattet af erstatningsordningen. I en af disse sager henviser vi også til den i loven fastsatte 5 årige forældelsesfrist.
 • 5 patienter har fået afvist deres sag med henvisning til den i loven fastsatte 3 årige forældelsesfrist.
 • 1 patient har fået afvist sin sag, fordi vi har vurderet, at patienten ikke er påført en skade, men i afgørelsen henviser vi også til, at vi ikke kan vurdere dele af behandlingsforløbet på grund af den i loven fastsatte 10 årige forældelsesfrist.

Spørgsmålet om forældelses har altså foreløbig indgået i 7 sager.

Erstatningsposter mv. i de anerkendte sager:

34 patienter har fået anerkendt deres sag.

Fordeling af erstatningsposterne:

 • Alle patienter har fået tildelt godtgørelse for svie og smerte (fra 12.000 kr. til 71.500 kr.). Maximum-beløbet for svie og smerte er fastsat i erstatningsansvarsloven og bliver reguleret hvert år. i 2014 var det 71.500 kr.
 • 11 patienter har også fået dækket udgifter og andet tab (fx øgede udgifter til medicin på grund af skaden).
 • Foreløbig har en patient også fået tilkendt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I yderligere 6 sager er vi ved at undersøge, om der kan tilkendes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/erhvervsevnetab.
 • To patienter har udover andre erstatningsposter også fået erstatning for et varigt mén på henholdsvis 5 og 10 pct. Godtgørelse for et varigt mén bliver også reguleret i erstatningsansvarsloven.

I 6 sager kan dele af behandlingsforløbet ikke vurderes, da behandlingen er foregået før 2004, hvor privatpraktiserende læger ikke var omfattet af loven.

I 14 sager er hele eller dele af behandlingsforløbet (i både afviste og anerkendte sager) ikke dækket af loven, fordi behandling var foregået før 2004.