Status i screeningssagerne

Patienterstatningen har modtaget 211 anmeldelser, og vi har afgjort 196 sager. Vi har foreløbig anerkendt 22 sager.

12-08-2015

It-fejl i screeningsprogram for livmoderhalskræft

I 2013 blev 27.000 kvinder gentilmeldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, fordi en gennemgang af it-systemerne viste, at et stort antal kvinder måske var frameldt screeningsprogrammet ufrivilligt. Af de 27.000 blev 19.000 kontaktet, fordi de ikke på eget initiativ havde fået en undersøgelse inden for de sidste 3-5 år. I de tilfælde, hvor regionerne mente, at der kunne være en sammenhæng mellem frameldingen og udvikling af livmoderhalskræft, blev kvinderne tilbudt hjælp til at anmelde sagen til Patienterstatningen.

Patienterstatningen har modtaget 211 anmeldelser, og vi har afgjort 196 sager. Ud af disse har vi anerkendt 22 sager, og kvinderne har tilsammen fået 8,4 mio.kr. i foreløbig erstatning.

Forsinkelse i Region Nordjyllands brystkræftscreeningsprogram

I 2014 konstaterede Region Nordjylland forsinkelser i deres brystkræftscreeningsprogram. Fejlen skyldtes, at den udtrækningsmodel, der beregner, hvornår den enkelte kvinde skal screenes, ikke fungerede efter hensigten. Det betød, at nogle kom til at vente længere end anbefalet. Patienterstatningen har modtaget 64 anmeldelser. Der er afgjort 24 sager.

Foreløbig er 23 sager afvist, da forsinkelserne var på få dage eller ingen betydning havde for udviklingen og/eller behandlingen af sygdommen. Forsinkelser på op til 30 dage har ikke indflydelse på hverken overlevelsesprognose eller behandlingen ifølge to lægelige eksperter, som Patienterstatningen har bedt om udtalelser fra.

En sag er anerkendt, fordi forsinkelsen med overvejende sandsynlighed betød, at kvinden skulle igennem en mere indgribende behandling, end hvis sygdommen var diagnosticeret tidligere.

Kvinder frameldt brystkræftscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden

I 2014 oplyste Region Hovedstaden, at de tidligere havde frameldt kvinder fra screeningsprogrammet, hvis de ikke reagerede efter en indkaldelse, en påmindelse og endnu en indkaldelse i den følgende runde. Efterfølgende har regionen fundet ud af, at det ikke var i overensstemmelse med sundhedsloven selv at framelde kvinderne. Patienterstatningen har modtaget 11 anmeldelser. Der er afgjort en sag. Sagen er afvist, fordi der ikke var sket en forsinkelse.

Kvinder frameldt brystkræftscreeningsprogrammet i Region Syddanmark

I lighed med Region Hovedstaden blev et antal kvinder i Region Syddanmark frameldt regionens screeningsprogram. Patienterstatningen har modtaget 41 anmeldelser. Der er endnu ikke truffet afgørelser i dette sagskompleks.

Forsinkede brystkræftscreeninger i Region Hovedstaden pga. mangel på ressourcer

I 2014 oplyste Region Hovedstaden, at der fra januar 2012 har manglet ressourcer til at gennemføre den tredje screeningsrunde inden for tidsfristerne. Ifølge regionens udmeldinger i sagen drejer det sig primært om overskridelser på en måned. 

Patienterstatningen har modtaget 7 anmeldelser, hvor kvinder har angivet, at de er behandlet med forsinkelse. Der er afgjort 1 sag. Her fik en kvinde konstateret brystkræft mellem to screeningsrunder. Hun fik konstateret sygdommen inden det tidspunkt, hvor hun burde være inviteret til den seneste runde, og det havde derfor ingen betydning, at indkaldelsen til denne runde var forsinket. Sagen blev derfor afvist.

Generelt om sagerne

Generelt gælder det for screeningssagerne, at antallet af anmeldelser kan ændre sig, efterhånden som vi får materialer ind på sagerne, og vi i den forbindelse får fastslået, om den konkrete sager vedrører en forsinket behandling, eller om kvinden er blevet frameldt screeningsprogrammet.

I forbindelse med brystkræftscreeningerne vedrører en del af sagerne forsinkelser på under 30 dage. Derfor har vi til brug for vores afgørelser indhentet udtalelser fra to eksperter på området. Vi har bedt dem vurdere betydningen af en forsinkelse på op til 30 dage. Begge eksperter vurderer, at en forsinkelse på op til 30 dage ikke med overvejende sandsynlighed vil medføre en ændring af overlevelsesprognosen eller behandlingen. På den baggrund vil vi afvise disse sager, da patienten ikke er påført en skade som følge af den forsinkede screening.