Status i sag om vestjysk psykiater

Vi har afgjort otte sager og modtaget yderligere ti anmeldelser i sagen.

17-03-2015

I 2015 har vi til og med 15. marts modtaget ti anmeldelser fra patienter, der har været i behandlingen hos den omtalte vestjyske psykiater. Vi er i øjeblikket ved at indhente journalmateriale i sagerne.

Vi har tidligere afgjort otte sager fra patienter, der har været i behandling hos psykiateren.

Fire af sagerne er anerkendt, fordi behandlingen ikke levede op til erfaren specialiststandard.

Fire sager er afvist:

  • En sag er afvist med henvisning til den treårige forældelsesfrist. Fra det tidspunkt patienten finder ud af, at han/hun har en skade, til patienten anmelder, må der ikke gå mere end tre år. Anmelder patienten efter fristens udløb, skal vi efter loven afvise sagen.
  • En sag er afvist, fordi vi har vurderet, der ikke er sket en skade, sagen er efterfølgende anket til Ankenævnet for Patienterstatningen.
  • To sager, der er afvist, fordi vi i første omgang vurderede, at der ikke var sket en skade, er genoptaget, efter vi har været i kontakt med patienterne tidligere på året og har vurderet, at der er kommet nye oplysninger i sagen.

Information til patienter.