Anmeldelse af skader hos vestjysk psykiater

Generelt er det sådan, at kommer du til skade i forbindelse med behandling og udredning af din psykiske sygdom på et sygehus, hos egen læge eller hos en speciallæge, kan du søge om erstatning. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt.

20-02-2015

Baggrund

21 Søndag bragte 1. februar et indslag om en vestjysk psykiater, der har praktiseret i en længere periode, efter at han fik en hjerneskade ved en trafikulykke.

Psykiateren hører til i Region Midtjylland, der løbende har orienteret de praktiserende læger i området om sagen, senest 13. maj 2013, hvor regionen orienterede om, at Sundhedsstyrelsen midlertidigt havde frataget den pågældende psykiater autorisationen til at praktisere.

Til patienter og pårørende

Hvis du (eller en pårørende) har været i behandling hos den omtalte psykiater, får du et brev fra Region Midtjylland. Er du usikker på, om du har fået den rette diagnose og/eller behandling, bør du kontakte din egen læge. 

Hvis du selv eller egen læge mener, at der kan være sket en decideret skade i forbindelse med behandlingen, kan du anmelde skaden til Patienterstatningen.

Du skal være opmærksom på, at skader sket før 2004 vil blive afvist, fordi behandling hos privatpraktiserende speciallæger - herunder psykiatere - ikke på det tidspunkt var omfattet af loven.

Skader

  • Du kan få erstatning for skader, der skyldes fejlmedicinering og fejldiagnosticering.
  • Du kan også få erstatning for alvorlige og sjældne fysiske bivirkninger ved et lægemiddel.

Mere information

Information til patienterne fra Region Midtjylland

Søg erstatning