Om os

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel.

Patienterstatningen er den institution i Danmark, der giver erstatning for skader efter sygdomsbehandling, undersøgelse og sundhedsfaglige pleje mv. 

Vi behandler også sager om skadelige bivirkninger af medicin og fejlmedicinering. Alle er dækket af ordningen og kan søge erstatning, hvis de er blevet behandlet i Danmark. 

Afgørelserne træffer vi på baggrund af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og udregner erstatningerne efter erstatningsansvarsloven. 

Patienterstatningen leverer samtidig vejledende udtalelser til Erstatningsnævnet om varigt mén og erhvervsevnetab. 

Finansiering 

Reglerne om finansiering af erstatningerne er lidt komplicerede, så her er kun gengivet de overordnede regler. Erstatningen og sagsbehandlingen betales af den pågældende region, hvis skaden er sket i det regionale sundhedsvæsen eller efter henvisning fra det regionale sundhedsvæsen. 

Det kan for eksempel være på et offentligt sygehus eller hos egen læge. 

Sker der skader i forbindelse med den kommunale sundhedsindsats, finansieres skaden af den pågældende kommune. 

Privathospitaler, private klinikker og privatpraktiserende speciallæger skal tegne en forsikring. Har en af deres patienter ret til erstatning, vil den blive finansieret af deres forsikringsselskab.  

Skader sket i forbindelse med behandling af indsatte i fængsler finansieres af Kriminalforsorgen, og skader sket på militærets infirmerier finansieres af Forsvarsministeriet. 

Sundhedministeriet finansierer alle lægemiddelskader. 

Skadeforebyggelse 

Alle afgørelser får en kode og lægges i en database. De mange data bruges af jurister og læger i Patienterstatningen, når der skal træffes afgørelser, og når der forskes og skrives artikler til fagblade.

Formålet med artiklerne, der primært udgives i lægefaglige tidsskrifter, er at udbrede kendskabet til erstatningsordningen og bidrage til det skadeforebyggende arbejde.