Bestyrelse

Patienterstatningen er en uafhængig forening og ledes af en bestyrelse.

Vi er en blanding mellem en offentlig og privat virksomhed og ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen, der består af otte personer, skal sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelsen af Patienterstatningens virksomhed. Bestyrelsen beskæftiger sig kun med generelle spørgsmål. Bestyrelsen kan ikke pålægge direktøren at afgøre en erstatningssag på en bestemt måde.

Bestyrelsen består af:

Formand, regionsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen (A), Region Syddanmark

Foto af bestyrelsesformand Poul Erik Svendsen

Næstformand, regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), Region Syddanmark

Medlem, regionsrådsmedlem Conny Jensen (A), Region Midtjylland

 Portræt af bestyrelsesmedlem i Patienterstatningen, Conny Jensen

Medlem, regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), Region Hovedstaden

Portræt af bestyrelsesmedlem i Patienterstatningen, Per Tærsbøl


Medlem, regionsrådsmedlem, Mogens Nørgård (A), Region Nordjylland

Portræt af bestyrelsesmedlem i Patienterstatningen, Mogens Nørgaard


Medlem, regionsrådsmedlem (O), Henrik Thorup, Region Hovedstaden

© Foto: Tine Harden

Medlem, kontorchef Mette Touborg Heydenreich, Sundheds- og Ældreministeriet

Medlem, forretningsudviklingschef Lars Braune, Topdanmark Forsikring A/S
Lars Braune, Topdanmark Forsikring
Om bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning afspejler, at ordningen finansieres af regionerne, Sundheds- og Ældreministeriet og forsikringsselskaber.

Seks medlemmer udpeges af regionsrådene og Kommunernes Landsforening. Da næsten alle anmeldelser vedrører regionerne, har det ikke været relevant for kommunerne med en bestyrelsesplads.

To medlemmer udpeges af henholdsvis Sundheds- og Ældreministeriet og Forsikring og Pension.