Bestyrelse

Patienterstatningen er en uafhængig forening og ledes af en bestyrelse.

Vi er en blanding mellem en offentlig og privat virksomhed og ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen, der består af otte personer, skal sørge for en forsvarlig organisation og tilrettelæggelsen af Patienterstatningens virksomhed. Bestyrelsen beskæftiger sig kun med generelle spørgsmål. Bestyrelsen kan ikke pålægge direktøren at afgøre en erstatningssag på en bestemt måde. Bestyrelsen består af:

Formand, regionsrådsmedlem Poul-Erik Svendsen (A), Region Syddanmark

Poul Erik Svendsen

Næstformand, regionsrådsmedlem Bo Libergren (V), Region Syddanmark
Bo Libergren

Medlem, regionsrådsmedlem Conny Jensen (A), Region Midtjylland

 Conny Jensen

Medlem, regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), Region Hovedstaden

Per Tærsbøl


Medlem, regionsrådsmedlem, Mogens Nørgård (A), Region Nordjylland

Mogens Nørgaard

Medlem, regionsmedlem, Theis Mathiasen (O), Region Syddanmark

ukendt

Medlem, Ulrich Stiggard Jensen, kontorchef, Sundhedsministeriet
ukendt

Medlem, Lars Bøgh Mikkelsen, skadechef, Tryg Forsikring A/S

Lars Bøgh Mikkelsen

Om bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning afspejler, at ordningen finansieres af regionerne, Sundhedsministeriet og forsikringsselskaber.

Seks medlemmer udpeges af regionsrådene og Kommunernes Landsforening. Da næsten alle anmeldelser vedrører regionerne, har det ikke været relevant for kommunerne med en bestyrelsesplads.

To medlemmer udpeges af henholdsvis Sundhedsministeriet og Forsikring og Pension.