Mission og vision

Vores mission er at sikre:

  • effektiv specialistbehandling af patienternes erstatningssager
  • tryghed og service for patienter og sundhedspersoner
  • at de registrerede sager bruges i det forebyggende arbejde.

Vores vision er at:

  • være Danmarks førende specialister i personskadeerstatning
  • samarbejde med de bedste lægelige specialister
  • opnå kortest mulig sagsbehandlingstid via procesoptimering, synlig ledelse og digitalisering
  • arbejde for, at patienter og sundhedspersonale anmelder alle skader, hvor der er udsigt til erstatning
  • være en udadvendt aktør på det erstatningsmæssige og skadeforebyggende område
  • være en attraktiv arbejdsplads.


Info

Vores mission og vision er fra 2008 og blev formuleret i et samarbejde mellem Patienterstatningens medarbejdere og direktion.