Om pebl.dk

På Patienterstatningens hjemmeside finder du information om patientskader, vores sagsbehandling, love og regler på området og en omfattende samling af eksempler på afgørelser.

Du har også nem adgang til at søge erstatning, og hvis du allerede har en sag hos os, kan du følge den via vores Netservice.

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter og borgere, der er kommet til skade i sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor de har modtaget behandling af autoriserede sundhedspersoner eller deres medhjælp. Vi behandler også lægemiddelskader. 

Patienterstatningsordningen har eksisteret siden 1992, hvor Patientforsikringsloven trådte i kraft.
Sidst opdateret: 12-02-2020