Organisationsdiagram

Vi består af to afdelinger, juridisk afdeling og administrationsafdelingen. Under hver findes en række kontorer og teams.

 Sidst opdateret: 09-12-2019