Organisationsdiagram

Vi består af to afdelinger, juridisk afdeling og administrationsafdelingen. Under hver findes en række kontorer og teams.

Patienterstatningens organisationsdiagram Sidst opdateret: 24-01-2020