Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik kan du læse, hvordan Patienterstatningen behandler og beskytter dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du som registreret har i den forbindelse.

Patienterstatningen respekterer retten til dit privatliv og din personlige integritet. Det er derfor vigtigt for os at gøre dig opmærksom på, at vi passer på dine oplysninger og opbevarer dem fortroligt.

Dataansvarlig

Patienterstatningen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Vores kontaktoplysninger er:

Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København V.
Telefon: 33 12 43 43
Mail: pebl@patienterstatningen.dk

Typer af personoplysninger

Patienterstatningen behandler personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af de opgaver, vi skal løse.

Vi behandler almindelige personoplysninger, men også fortrolige oplysninger, fx CPR-nr. Derudover behandler vi følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Patienterstatningen behandler personoplysninger til følgende formål:

 • For at vi kan vurdere, om du har ret til erstatning for en personskade efter klage- og erstatningsloven,
 • For at vi kan afgive vejledende udtalelse om varigt mén og erhvervsevnetab i sager, der verserer i Erstatningsnævnet,
 • For at du kan benytte vores Netservice til at følge din sag,
 • For at du kan modtage vores nyhedsbrev,
 • For at vi kan besvare din henvendelse til os eller
 • For at understøtte forskning og skadesforebyggelse.

Vi indhenter kun personoplysninger om dig på baggrund af relevant lovgrundlag og med dit samtykke.

Vores lovgrundlag er bl.a. klage- og erstatningsloven og erstatningsansvarsloven. Her fremgår det, at vi skal indhente alle de oplysninger om dig, der er nødvendige for at vurdere og træffe afgørelse i sagen. I den forbindelse kan vi indhente oplysninger om dig fra hospitaler, læger og andre sundhedspersoner, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber mv.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, at det er nødvendigt i forhold til det formål, vi skal bruge dem.

Sådan passer vi på dine personoplysninger

I Patienterstatningen implementerer vi løbende passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang, ændring eller sletning. Det gør vi bl.a. ved at foretage hyppig kontrol af processer og teknik, at samarbejde med sikkerhedseksperter, og at benytte den nyeste sikkerhedsteknologi.

Regelgrundlaget for at behandle personoplysninger

Vores behandling af dine personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesreglerne følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Du har ret til at se de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige eller utilstrækkelige oplysninger om dig selv rettet
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for Patienterstatningens almindelige generelle sletning sker
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod Patienterstatningens lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Hvis du har søgt om erstatning for skade som følge af behandling eller bivirkning til lægemiddel, har du mulighed for at få indsigt i din sag i Patienterstatningens Netservice ved at logge ind med dit Nem-Id under ”Følg din sag”.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Patienterstatningens databeskyttelsesrådgiver Peter Jakobsen på følgende måde:

 • På e-mail: dpo@patienterstatningen.dk
 • På telefon: 33 12 43 43

Oplysning om klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Patienterstatningen behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Se også

Du kan læse mere om reglerne for behandling her:

Datatilsynets introduktion til databeskyttelsesforordningen

EUs databeskyttelsesforordning

Patienterstatningens
databeskyttelsesrådgiver:

Peter Jakobsen
dpo@patienterstatningen.dk