2009-2000

Her er statistiske oplysninger, der vedrører antallet af anmeldelser, afgørelser og tilkendte erstatninger samt årsrapporter for årene 2009 til 2000.

Tilgængelighed

Har du problemer med at tilgå et dokument, kan du skrive til os på pebl@patienterstatningen.dk. Så vil vi hjælpe dig med et tilgængeligt alternativ.