Om pebl.dk

På Patienterstatningens hjemmeside finder du information om patientskader, vores sagsbehandling, love og regler på området og en omfattende samling af eksempler på afgørelser.

Du har også nem adgang til at anmelde en patientskade, og hvis du allerede har en sag hos os, kan du følge den via vores Netservice.

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedsvæsen eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel.
Patienterstatningsordningen har eksisteret siden 1992, hvor Patientforsikringsloven trådte i kraft.

Læs mere om Patienterstatningen
Sidst opdateret: 03-11-2017