Organisationsdiagram

Vi består af to afdelinger, juridisk afdeling og administrationsafdelingen. Under hver findes en række kontorer og teams.

Diagram over organisationen i Patienterstatningen med blandt andet de juridiske kontorer, direktion, bestyrelse og IT Sidst opdateret: 17-01-2018