Følg din sag

Hvis du har anmeldt en skade til Patienterstatningen efter 15. marts 2013, kan du følge sagen elektronisk via vores Netservice.

Log på Netservice

Når du følger din sag elektronisk, kan du se alle dokumenter, sende og modtage post digitalt.


Sagsforløbet

Hvad sker der undervejs i sagsbehandlingen?

Følg en fiktiv sag

Følg et fiktivt sagsforløb fra start til slut

Du kan klikke dig frem til mere information undervejs.