For professionelle

Alt sundhedsfaglig behandling og pleje, der udføres af en autoriseret sundhedsperson eller dennes hjælper er omfattet af erstatningsordningen.

Alle patienter i det offentlige eller private sundhedsvæsen er omfattet af klage- og erstatningsloven. 

Patienter og borgere kan også få erstatning for skader, der sker i forbindelse med, at de behandles af en autoriseret sundhedsperson eller dennes hjælper udenfor sundhedsvæsnet.

Det kan for eksempel være af en sosu-assistent på plejehjemmet, en frivillige læge ved et idrætsstævne eller i forbindelse med medicinering på et opholdssted. 

Patienter og borgere har også krav på erstatning, hvis de får en fysisk eller psykisk skade efter brug af lægemidler eller i forbindelse med fejlmedicinering.

Vi kigger ikke på fejl eller skyld

Denne ret til erstatning er ikke baseret på, om der er begået en fejl. Der kan også gives erstatning, selvom patienten eller borgeren var informeret om risikoen for kendte bivirkninger til noget medicin eller komplikationer efter en operation.

Dette sker, hvis bivirkningerne eller komplikationerne overstiger, hvad patienten skal tåle i forhold til den sygdom, der bliver behandlet for. 

Patienterstatningen forholder sig kun til, om der er sket en skade, der skal erstattes. Vi placerer ikke et ansvar eller straffer sundhedspersonen. Der er altså tale om en "no fault"-erstatningsordning.

Informationspligt

Sundhedspersoner har efter loven pligt til at informere patienter om Patienterstatningen, hvis de mener, at patienten har fået en behandlings- eller lægemiddelskade.

Læs temaet "Din informationspligt".

Du kan også anmelde en skade på vegne af en patient eller borger. 

Du skal dog huske at indhente samtykke, inden du gør det jf. sundhedslovens paragraf 44.