Kan du få erstatning?

Her finder du svar på, om du kan være berettiget til erstatning.

Tjek din skade
Giver det mening at søge erstatning? Test det med hjælp af vores online guide.

Hvad er en skade?
Læs i hvilke situationer, du kan få erstatning.

Hvor dækker erstatningsordningen?
Læs mere om de områder og situationer, hvor skaderne typisk sker.

Hvad skal der til for at få erstatning?
Se de kriterier, der skal være opfyldt for at kunne få erstatning.

Frister
Din skade må ikke være for gammel. Se de to frister for at søge erstatning.

Love og regler
Læs selve loven, bekendtgørelser og find domme om erstatning til patienter.

Spørgsmål og svar
Læs svarene på de mest stillede spørgsmål.

Pjecer og faktaark
Læs mere om erstatningsordningen.