Et typisk sagsforløb

Det tager os gennemsnitligt 6 måneder at behandle en sag. Sagsbehandlingstiden afhænger dog af mange faktorer, og det kan være svært på forhånd at sige, hvor lang tid det vil tage at afgøre en sag.

Patienterstatningen har et mål om at holde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid frem til, at sagen bliver anerkendt eller afvist under 180 dage.