Eksempler på sagsforløb

Vi har som mål, at holde vores gennemsnitlige sagsbehandlingstid frem til afgørelsen om anerkendelse eller afvisning på under 200 dage. Det er et ambitiøst mål, som vi løbende arbejder på at nå.

I 2008 toppede sagsbehandlingstiden med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på over 320 dage. Sagsbehandlingstiden er faldet siden, og den har siden årsskiftet 2013/2014 været under 200 dage.

Vores typiske sagsbehandlingstid er mellem 6-8 måneder. Sagsbehandlingstiden afhænger dog af mange faktorer, og det vil ofte være umuligt på forhånd at sige, hvor lang tid det vil tage at behandle en sag.