Kreditorbeskyttelse

Her finder du kontaktoplysninger til regionerne og oplysninger om kreditorbeskyttelse. De kan også svare på spørgsmål, der vedrører udbetalingen af din erstatning.

Du har mulighed for at få nogle erstatningsbeløb beskyttet mod kreditorer. Det står i retsplejelovens § 513. Det gælder dog ikke erstatningsbeløb, der udbetales til et dødsbo.

De erstatningsbeløb, der kan kreditorbeskyttes, drejer sig om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

Godtgørelse for svie og smerte, som tilkendes sammen med godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne, kan også kreditorbeskyttes.

Erstatning for forsørgertab, begravelsesudgifter og overgangsbeløb kan også kreditorbeskyttes.

Kreditorbeskyttelse forudsætter, at erstatningsbeløbet holdes klart adskilt fra din øvrige formue, fx ved at erstatningsbeløbet indsættes på en særskilt konto og altså ikke på din NemKonto.

Hvis din bank går konkurs, er din erstatning sikret med  indtil 100.000 euro, det vil sige cirka 750.000 kr. Det står i lov  om indskyder- og investorgarantiordning. Hvis dit erstatningsbeløb er større, og du gerne vil have hele beløbet sikret, skal du dele beløbet op i flere dele og placere dem i  forskellige pengeinstitutter.
 
Hvis du ønsker, at din erstatning skal udbetales til konti i forskellige pengeinstitutter, skal du kontakte den region, der skal udbetale erstatningen,  senest 10 hverdage fra afgørelsesdatoen. Hvis du ikke kontakter regionen senest 10 hverdag fra afgørelsesdatoen, vil regionen automatisk udbetale hele din erstatning til din Nemkonto (eller til din kreditorbeskyttede konto, hvis  du har givet regionen besked om, at du ønsker udbetaling til en kreditorbeskyttet konto).

Her er kontaktoplysninger på dem, du kan ringe til:

Behandlingsskader:

  • Region Hovedstaden: Patienterstatningsteamet i Enhed for Patientsikkerhed og Patientjura, tlf. nr. 2023 9001.
  • Region Midtjylland: Juridisk Kontor/Forsikringsenheden, Jannie Majken Christensen, tlf. nr. 7841 0173. 
  • Region Nordjylland: Jura og Forsikring, Linda Bruunsgaard Sørensen, tlf.nr. 9764 8386 eller Dorte Brade Jørgensen, tlf.nr. 9764 8393.
  • Region Sjælland: Kvalitet og Udvikling, Elise Friberg, tlf.nr. 5787 5210 mellem kl. 8-14.
  • Region Syddanmark: Camilla Rosenvang eller Helle Sørensen på tlf. nr. 76 63 12 19
  • Topdanmark: Tlf.nr. 4474 7109 (mandag – torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-16).
  • Tryg: Ansvarspersonskadeafdelingen tlf.nr. 4420 6166 eller 4420 6167.
  • Færøerne: Heilsumálaráðið, tlf.nr. +298 30 40 50.

Lægemiddelskader:

  • Styrelsen for Patientsikkerhed: Ditte Jensen, tlf.nr. 7228 6688 (kl. 10-15).

Du skal henvende dig i din bank, hvis du ønsker at oprette en særlig konto til de beløb, der skal kreditorbeskyttes.